miércoles, 23 de enero de 2019

Silenciosa purga de libros nas bibliotecas universitarias

Nalgunhas bibliotecas universitarias estase a retirar enormes cantidades de libros. O motivo? Que ninguén os usa. É loxico aplicarlle ós libros criterios económico-prácticos? Os libros xa impresos, prexudican o medio ambente? Reflexionemos sobre o tema lendo este sentido artigo.

https://universoabierto.org/2018/05/07/la-tragedia-de-la-retirada-de-libros-en-bibliotecas-universitarias/

No hay comentarios:

Publicar un comentario